INTERNSHIP UK

Read how you can change your life

Tips for your Internship

Πως μπορείς να εκμεταλευτείς στο έπακρο την πρακτική σου άσκηση;

Όταν ξεκινάς μια πρακτική άσκηση, συνήθως δεν έχεις πολλά να κάνεις. Είναι μόνο η αρχή και ήδη έχεις την αίσθηση ότι δεν ασχολείσαι με κάτι σχετικό με το αντικείμενο σου; Τότε ρίξε μια ματιά εδώ και δες πως μπορείς να εκμεταλευτείς στο έπακτρο την πρακτική σου άσκηση! Πρώτα από όλα, αυτό που πρέπει να κάνεις […]

 

Καταπολέμησε την κούραση στη δουλειά.

 Κάποιες μέρες, η κούραση φτάνει σε τόσο υψηλά επίπεδα που δεν σου επιτρέπει να επικεντρωθείς στη δουλειά. Έχει διάφορες εκφάνσεις. Αυτό το φαινόμενο, εκτός από το να σου καταστρέφει τη μέρα, επηρεάζει και την αποδοτηκότητα σου. Αυτό το άρθρο θα σου δώσει κάποιες χρήσιμες συμβουλές για να καταπολεμήσεις την κόπωση στη δουλειά ενώ παράλληλα θα […]

 

什么与羞怯斗争?

你的羞怯是大得问题?它阻碍你投身于为自己和工作的工作吗?这里有20个机灵 首先: 1。有自信。 2 。想为什么你 真羞怯。 3 。不担心别的人为你想什么。 4 。接受它。 5 。从来独自地是。 首先,试一下有自信。不很容易,但是你必须开始有信任能力。不担心别的人为你想什么。必了解你的"问题"。问自己"为什么我真羞怯?"。接纳你的羞怯是重要得改革。你就需要了解它、找到你纠正的办法。没有咒语。大家必须找到"自己"的解。 有一个真的事:从来独自地是。所有的人有用从来独自得时候,而是在好好得人、玩儿玩儿得人、乐观的人之中。保持一定的距离是伤心的原因。 然后: 6。是专心的人。 7。强加目标。 8。站直! 9。跟别的人不比较。 10。记起你很美丽。 现在,实际上:先停止想你的问题和开始专心别的人,谈谈、听听。在那么时候,你将为照料人人通真么有用地你是! 我确信的你成功了很多的事,但是你忘了多么事或者低估自己的成功,是安全得感情的原因。不放弃把! 你需强加目标。不是悲观人。 你在路的时候,走走、跟朋友在一起、在办公室、你必须笔直地往前坐|走、青眼、不怕;你很聪明、很漂亮。 总,记起: 11。 你有优点,找到它! 12。不怕说话。 13。破冰。 14。笑很多。 15。强加目标。 你认识一个新得环境的时候,或者认识新得人(比如, 在一个节), 不怕对人人谈。破冰,对刚多人人谈。日常强加目标:你将发现都可以做感到吃惊。找到你优点,为感到自在和放松你需用它。 没什么,左不过:不悲伤,需笑很多。结看好的事,即使在不好情况。 后段: 16。就用乐观的语 17。自己测评 18。感到好 19。是乐观的人 20。对人人虚心、认识你 第后无个窍门。 有一些词不能出口,如"我不能"、"从不" (从不数从不!)、"我将不做"。这些词是消极的意蕴,将使你贬值。与感到好相反。穿最美衣服,笑好和说"好。我能做!"。自己测评,总是乐观的人、开心胸开阔、对人人虚心、认识你。你的个性很重要、很漂亮。不糊弄它。 你都知道,你就有一个战:挑战你。自己听、记起所有学了,都将好。加油!

 

在招聘面试的时候,什么表现是好的?

有时侯招聘面试很怕,特别是第一个你实验或者一份工作你非常要。幸好,为准备招牌面试有很多的办法。你看这篇文章后,你刚多自己信心。在里文有很多建议、窍门和在招牌面试的时候问题常常问了。 首先,我将给你在招牌面试的时候一些总体的问题常常问。如果你准备好你的回答,因为你在那么种情况将感觉很好。 1. "为什么招聘你?"问题的意思是"为什么你是最优秀的候选人?" 2. "你的弱点和工作力怎么样?"很可能是最重要的问题。你必须确认你是这个工作成功的手段。关于弱点,说才能为那么工作没有用的。还有你给一个务实的回答。 3."为什么这个工作?"在招牌面试的时候一些总体的问题常常问,最好是你三思而后行。招收人专心大家的公司研。你的回答将讲为公司作出贡献,还将讲为什么你具有一个职位需要的特点。 常常是那些问题得问。为获工作,重要的是回答得好好。另外,你将刚有自信、减少压力。守时也很重要。你来招聘面试10-20分钟后。在公司,对大家和气因为你还不知道谁是招收人! 别重要的行为:握住招收人的手(用力地)、青眼。 你还必须穿适当的衣服;第一感觉想来最重大。更好的是最好的。 听取那么些建议,你就将成了、你比别的人选有优势!

 

怎么提高我的交流能力

Daniel Jimenez   首先,我希望说一说一次交流行动是什么。在一次交流行动,有那种交换看法和信息的人。 因此如果你跟一些人交流你就必须给他们信息。但是,从他们你也受到信息。几年前 Winston Churchill 宣布了:“ 加油是站起来和说话的事情。也是坐和听力的事情。“ 我选择那么名得句字为广泛发展听力的分部,比如一个人说一说交流他就想必须说话而他必须知道听力也很重要。 我现今提出一些建议为成功一次交流行动 : 听力 : 你根人人说尊重和对他们关怀备至,你然后知道他们的想法。所一所,你更好想什么说。挺立是拥有得,没忘!每种选择很重要,在交流行动得时候大家应该说话。担心 : 不是自私自利的人。 三思而后说 : 如果你思考说什么,你的想法将安排好得、你的论据将刚有逻辑性、成将是使人人信服。如果你不思考说什么,你将犯错、表达的办法将不好、可信度将降下。 另外你表达的时候有用很多传给的办法。比如 : 你用一些此为表达你的想法,担心因为可以有对价的状况。为每意见需要注意什么词用。 短的演说: 少得解释。如果你的演说不确的、不实在的, 大家可能忘最重要的想法是什么。你有很多的信息 : 更好的做一些停顿,问大家同不通。 创造力 : 刚有创造性,刚多人将监听。 上身语 : 为帮表达一些观念或者意见主要用手、胳膊、脸面。上身语是很重要但是小心不滥用。我想你推荐看看那么文章(更多详细): http://bit.ly/1C7sxoJ  http://bit.ly/ZfusKmht 结论  : : 每建议很重要,尊敬人人最重要。  

 

COMO ESCREVER UMA CARTA DE APRESENTAÇÃO EXCEPCIONAL

Se estás candidatado a um trabalho, é muito importante ser consciente da importância duma perfeita carta de apresentação. Ela é o complemento do teu CV, é a perfeita oportunidade para destacar teus pontos fortes e fornecer exemplos reais que apoiarão tuas abilidades para este trabalho. Algums recrutadores salientam a carta de apresentação mais que o […]

 

Planejando um Workshop? Dicas para iniciantes

A vida no escritório é mais que solmente sentar-se em frente à um computador. Os workshops são uma bom maneira ouvir os pontos de vistas das pessoas e receber feedback, assim como ensinar abilidades práticas, técnicas, o idéias que eles podem usar, não solmente no trabalho, mas também no seus cotidianos. Os workshops criam uma […]

 

Primeira entrevista? As chaves para o sucesso!

Nesta economia, com um mercado de trabalho tão competitivo, é difícil pegar um trabalho e ainda mais se és um noviço. A performance numa entrevista e a impressão é tanto importante quanto ter uma bom educação e um bom CV. Inícios são sempre difíciles mas aqui há algumas dicas para ter sucesso na tua primeira […]

 

AS REGRAS DE OURO PARA UM ESTÁGIO BEM SUCEDIDO

Os estágios são uma grande oportunidade para os estudantes de universidade a ganhar alguma experiência de trabalho. Eles percebêm-los com uma ocasião para empresas a ter mão-de-obra barata o de graça, sem noticiar que eles têm uma experiência valiosa também. Se é uma experiência de estágio no seu CV o algum o uma experiêcia de […]

 

5 dicas para sentir-se feliz ao trabalho

Segundo a fonte PyMes, nós passamos quase 30% de nossas vidas ao trabalho. Consequentemente, nossa maneira de lidar com o trabalho é um fator importante que determina nossa alegria. Neste artigo, vamos descobrir algums fatores-chaves que vão ajudar-nós a ser mais satisfeitos com o trabalho. O primeiro passo para ser satisfeito é establecer objetivos e […]

 

Previous Posts Next posts